צורות נוף נפוצות באיזור


נחל הוא מוביל מים טבעי הזורם באפיק (שנקרא : אפיק הנחל). נחל גדול נוצר מפלג ונחל קטן נוצר מנהר. חלקי הנחל הם: אפיק, פשט, קרקעית, מעיין, מפל מים, בריכה, יובל ושפך. הנחלים מחולקים ל-3 סוגים עיקריים: נחל איתן, נחל אכזב ונחל אפיזודי שטפוני. התכונות העיקריות של הנחל הם : דרוג שיפוע ונפתול.


נוף קרסטי:
הנוף הקרסטי יוצר נופים עיליים מעל הקרקע ופנימיים מתחת לקרקע.כאשר
טיפות מים פוגעות בשכבת הסלע מתחילה המסה של סלע ע"י יצרת סדקים
שהולכים ומתרחבים ככל שאנחנו מעמיקים לתוך מעמקי האדמה.ואז נוצרת
תופעה של היווצרות מערות קרסטיות והיווצרות מחילות המחוברות זו על זו ודרכם
זורמים מים תת קרקעיים בצורת מעיין.
במערות הקרסטיות אנו נתקלים בנוסף בשתי תופעות:נטיפים וזקיפים.


צורות נוף קרסטיות תת קרקעיות:
מערה קרסטית -חלל תת קרקעית,הנוצר ע"י מים הזורמים בסדקי הסלע וממיסים אותו.
מעיין קרסטי-מעיין קרסטי נוצר כאשר קיימת שרבה של סלע שיש בו מחילות שנוצרות כתוצאה מהמסה כימית ואז המים שמחלחלים לתוך הקרקע נכנסים לתוך המחילות וממשיכים לזרום בתוכו המים פזורים החוצה כאשר השכבה כולה זזה כלפי מעלה ונשברת ואז נוצר מעבר למים החוצה.
נטיפים וזקיפים-המים החמוצים שממיסים את הגיר מטפטפים מתקרב המערה באיטיות,הפירומן הדו חמצני שהיה בטיפות המים מתנצף,והסידן שהיה מומס במים מגבש ונשאר כמשקע גורי על גב,התקרה המים שלא התאדו נופלות אל קרקעית המערה.שם הם מתאדות ומשקיעות את הגיר.